Doelstelling OVB

De Ondernemersvereniging Beesd komt primair op voor de belangen van de ondernemers en bedrijven in Beesd . Met inmiddels ca. 85 leden is de vereniging uitgegroeid tot de belangrijkste belangenbehartiger van het Beesdse bedrijfsleven. Het lidmaatschap van de OVB levert u als ondernemer veel voordelen op. De OVB komt voor uw belangen op, organiseert interessante activiteiten en biedt u een breed netwerk aan collega-ondernemers.

• Het vertegenwoordigen van gezamenlijke ondernemersbelangen binnen

overheden en andere organisaties
• Een serieuze gesprekspartner zijn bij regionale besluitvorming
• Het stimuleren van ondernemerschap door het organiseren van

(netwerk-)bijeenkomsten, kennisoverdracht en ondersteuning van lokale ondernemers

bij regionale problemen
• Het promoten van lokale ondernemers binnen de regio.
• Het promoten van Beesd e.o. binnen haar regionaal netwerk.
• Zich profileren door een sociaal maatschappelijke betrokkenheid.
• De ondernemersvereniging tracht een jaarlijkse groei van de aangesloten

leden te bewerkstelligen.


Algemene ledenvergadering
2 Keer per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats waarvoor alle leden een uitnodiging ontvangen.