Advies- en meldpunt kindermishandeling
Afvalverwijdering Rivierenland AVRI
Belastingdienst Ondernemingen
Belastingdienst Particulieren
Brandweer Geldermalsen
Brandweer Geldermalsen Groep Beesd
Buurtbus de Ge-Le Bus
Gemeente Geldermalsen, Gemeentehuis
Gerechtshof en Arrondissementsrechtbank Arnhem
GGD Rivierenland
Kantongerecht Tiel
Kindertelefoon
KvK Tiel Rivierenland
Openbare Bibliotheek Beesd
Postagentschap Beesd
Provincie Gelderland
Regionale Brandweer Rivierenland
Regiopolitie Gelderland Zuid, Rayon Geldermalsen
Stichting Een betere Roemeense Wereld
VVV Betuwestrand
VVV Marienwaerdt
Welzijn Geldermalsen (voorheen SWO)
Ziekenvervoer (niet spoedeisend)
Ziekenvervoer (spoedeisend)
Zorgcentrum Lingehof