Lidmaatschap OVB
Contributie
De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 100,-- per jaar, exclusief BTW en wordt berekend per kalenderjaar. U ontvangt automatisch een rekening hiervoor in het begin van het lopende kalenderjaar.
Het lidmaatschap kan desgewenst ingaan met ingang van het kwartaal waarin men lid wordt, en wordt dan na rato berekend.
Voorwaarden
Vestigingsplaats bedrijf in Beesd en/of woonachtig in Beesd
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Aanwezigheid en inbreng bij vergaderingen en activiteiten wordt op prijs gesteld


Aanmelden/opzeggen lidmaatschap
Indien u lid wilt worden van de OVB kunt u zich
onder vermelding van naam, bedrijfsnaam, vestigingsadres, emailadres en evt. webadres. aanmelden via het inschrijfformulier. Klik hier.


Opzegging kan schriftelijk plaatsvinden uiterlijk 1 maand voor het einde van het kalenderjaar onder vermelding van de reden van opzegging.