Belangrijke telefoonnummers

Alarmnummer algemeen
Huisartsenpost Rivierenland
Brandweer
Politie Geldermalsen

Storingsnummers

Elektriciteit en gas
Water
Kabel

Telefonische hulpdiensten

Kindertelefoon
Korrelatie 
Mantelzorglijn
Sensoor
Steunpunt Huiselijk Geweld

Huisartsen

E.J Pieper en mw T.P.J. van der Hall
R.A.H. Sanders

Apotheek

Kring-apotheek

Tandarts

A.R. van West

Dierenarts

Dierenartsenpraktijk West-Betuwe kliniek Kalenberg vestiging Beesd

112
0900-7060504
024-3555555
0900-88440800-9009
0800-0359
0900-15800800-0432
0900-1450
0900-2020496
0900-0767
0900-12626260345-681380
0345-6812700345-5811120345-6824060345-652665

dagelijks 14.00-20.00
werkdagen 9.00-18.00
werkdagen 9.00-13.00
24 uur per dag, 7 dagen