Belangrijke telefoonnummers

Alarmnummer algemeen
Huisartsenpost Rivierenland
Brandweer
Politie Geldermalsen

Storingsnummers

Elektriciteit en gas
Water
Kabel

Telefonische hulpdiensten

Kindertelefoon
Korrelatie 
Mantelzorglijn
Sensoor
Steunpunt Huiselijk Geweld

Huisartsen

E.J Pieper en mw T.P.J. van der Hall
R.A.H. Sanders

Apotheek

Kring-apotheek

Tandarts

A.R. van West

Dierenarts

Dierenartsenpraktijk West-Betuwe kliniek Kalenberg vestiging Beesd

112
0900-7060504
024-3555555
0900-8844



0800-9009
0800-0359
0900-1580



0800-0432
0900-1450
0900-2020496
0900-0767
0900-1262626



0345-681380
0345-681270



0345-581112



0345-682406



0345-652665













dagelijks 14.00-20.00
werkdagen 9.00-18.00
werkdagen 9.00-13.00
24 uur per dag, 7 dagen