Verbouwing gemeentehuis West Betuwe

 

 

College West Betuwe kiest voor verbouw en aanbouw gemeentehuisWEST BETUWE De gemeenteraad van West Betuwe beslist 17 december 2019 over het voorstel 'Huisvesting gemeente West Betuwe'. In het voorstel staan drie varianten. Het college kiest voor de variant Verbouw en aanbouw.


Zij vraagt de raad om hier mee in te stemmen. Eerder vroeg de klankbordgroep van de raad aan het college om de variant Nieuwbouw uit te werken. "Dit was goed om te onderzoeken", reageert wethouder Ed Goossens, portefeuillehouder Bedrijfsvoering. "Hierdoor is onze voorkeur voor verbouwen juist vergroot."


"We hebben als organisatie de varianten goed bekeken en besproken", licht Ed Goossens verder toe. "De belangrijkste criteria vinden wij: functionaliteit, duurzaamheid, beschikbaar geld, betrouwbaarheid naar onze partners en inwoners. Vooral betrouwbaarheid richting onze inwoners. Wij hebben altijd laten weten dat wij gebruik willen maken van de bestaande faciliteiten. Daarom kiezen wij voor de verbouwvariant en niet voor nieuwbouw.'


Verbouw en aanbouw

De verbouwvariant is inclusief een aanbouw bij de huidige entree van het gemeentehuis. Dit is voor een vergadercentrum en voor de raadsfuncties.


Het voorstel dat bij de raad ligt, geeft inzicht in de financile kaders van het totale project. Het brengt per variant de kosten in beeld. Ook laat het zien welke variant het beste aansluit op de ambities van de organisatie. 


"Voor de variant Verbouw en aanbouw is dekking binnen de huidige exploitatie. De nieuwbouwvarianten passen niet binnen deze dekking. Met dit voorstel vragen we de raad om een richtinggevende uitspraak. In de loop van volgend jaar volgt de kredietaanvraag." 


De raad is aan zet

De raad beslist tijdens de vergadering op 17 december. Als de raad instemt met de voorkeursvariant van het college, wordt met de aanbesteding en de selectie van de architect gestart.