De Ondernemersvereniging wil graag weten wat er onder de ondernemers leeft.


Enkele actuele onderwerpen zijn:
-Waarom herindeling?
-Wordt uw stem gehoord?
-Kenmerken en ambities
-Uw belang?

lees verder