Programma beeldvormende GNL bijeenkomst Ondermijning


Voor het zomerreces hebben de drie burgemeesters van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal aangekondigd dat er in het najaar van 2017 een beeldvormende bijeenkomst voor GNL-raadsleden en andere genodigden en belangstellenden wordt georganiseerd over het onderwerp Ondermijning. Mede namens mijn collega’s uit Neerijnen en Lingewaal nodig ik u graag uit deze beeldvormende bijeenkomst bij te wonen. De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 24 oktober a.s. om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Geldermalsen. 
 
Voor een verdere duiding van het onderwerp Ondermijning verwijs ik naar deze link.

Het programma voor deze avond is als volgt:
1. Opening door Miranda de Vries, burgemeester Geldermalsen en gespreksleider van de avond. 
2. Inleiding door de heer Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde, verbonden aan de Universiteit Tilburg en de Politieacademie en coauteur van het boek “De achterkant van Nederland”, hoe onder- en bovenwereld verstrengeld raken.  
3. Inleiding door Nicole Lieve, projectleider Ondermijning bij Politie, waarbij nader ingezoomd wordt op de situatie in West Betuwe. 
 
Korte pauze 
 
4. Lagerhuisdebat met de aanwezigen. Op basis van een aantal stellingen vindt er een Lagerhuisdebat plaats over ondermijning en hoe je vermenging tussen onder- en bovenwereld kunt tegengaan.
5. Informeel contact aan statafels voor vragen, delen van ervaringen etc. 
6. Vervolgafspraken en afsluiting door de gespreksleider. 

Informeel samenzijn in de hal van het gemeentehuis onder het genot van een hapje en drankje . 
 
Ik hoop u allen dinsdag 24 oktober om 20.00 uur in het gemeentehuis van Geldermalsen te ontmoeten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Miranda de Vries, 
Burgemeester Geldermalsen.