Algemene Ledenvergadering OVB

De eerstvolgende ledenvergadering is vastgesteld op

dinsdag 26 november 2019 bij Liefhebber Groep, Industrieweg 24 te Beesd.

Aanvang 18.00 uur.


Evt. agendapunten graag vooraf mailen aan de secretaris. CONCEPT AGENDA

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Concept verslag ALV van 4 December 2018 (download hier het verslag)

4. Jaarrekening en benoeming kascontrole (begroting ligt voor aanvang ter inzage!)

5. Evaluatie activiteiten van de commissies
 
6. Oproep nieuwe bestuursleden

7. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag

8. Rondleiding

Aansluitend is er gelegenheid tot netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.