Enquête: Woningtekort Beesd wel degelijk zorgwekkend

BEESD Woensdag 25 oktober presenteerde Joanne Bredero, een van de afgevaardigden van lokaal samenwerkingsverband "Beesd voor elkaar", de uitkomsten van een woningbouwenquête aan wethouder Niko Wiendels (CDA) en enkele afgevaardigden van de Provincie. In de hoop dat nieuwbouwplan de Garstkampen, ten noorden van Beesd weer wordt opgepakt, maakt het samenwerkingsverband zich sterk om te voorzien in de woonbehoeften van de inwoners.

Doordat er te weinig seniorenwoningen zijn in het dorp, kiezen veel oudere dorpsbewoners ervoor om in hun huis te blijven wonen, blijkt uit de enquête. Velen wonen al decennia in Beesd, hebben hier hun sociale contacten en voelen zich er veilig. Deze oudere bewoners houden daardoor gezinswoningen bezet voor starters en jonge gezinnen. Als er al huizen vrijkomen, worden deze vaak gekocht door mensen van buiten de regio. Dit heeft een nadelig effect voor het dorp. Er zijn minder inschrijvingen op de basisscholen waardoor lokalen leeg zijn, de voetbalvereniging heeft geïnvesteerd in een kunstgrasveld maar doordat er weinig jeugd is om zich aan te melden, vrezen zij voor kapitaalvernietiging. De lokale detailhandel heeft ook te lijden onder de vergrijzing. Jonge gezinnen wonen vaak met meer dan twee personen in een huis hebben duidelijk meer bestedingsruimte dan oudere bewoners.

Met de resultaten hoopt "Beesd voor elkaar" dat de gemeente Geldermalsen de Provincie kan overtuigen van de noodzaak van nieuwbouwwoningen. De laatste nieuwbouw stamt uit 1995 en de slechts 28 woningen die nieuw gebouwd mogen worden, zetten weinig zoden aan de dijk.

Beesd voor elkaar bestaat uit 37 vrijwilligers en organisaties die zich samen inzetten voor optimalisatie van de leefbaarheid in het dorp.

Lees meer over dit onderwerp in de papieren editie van 26 oktober

Nieuwsblad Geldermalsen